KBS skal bli Miljøfyrtårnsertifisert

Klima og Byggservice as er nå i avslutningsfasen i prosessen med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.

Kort sagt innebærer dette at vi vil få en offentlig bekreftelse på vår målsetning om å belaste miljøet minst mulig.  Fokusområdene er utslipp, forbruk/gjenbruk og arbeidsmiljø.

Arbeidet med å bli sertifisert er utfordrende, men givende. Det har blitt gjennomført en rekke fellesmøter og møter mellom bedriftens «miljørepresentanter» hvor planer er blitt lagt, ting er blitt tallfestet og mål har blitt satt.

Forhåpentligvis vil resultatet av vårt arbeid gavne både miljøet, våre kunder og oss selv.