Ledige stillinger

Klima og Byggservice AS er en ventilasjonsentreprenør som arbeider med montering og service på ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg, automatikkanlegg og SD-anlegg. Vårt virkeområde er innenfor ventilasjon i nærings-/kontorbygg . Vi er pr. d.d. 14 ansatte, omsetning i 2014 var 28 mill. kroner. Vi har kontorer og lager i Oppegård Kommune. Vi har behov for å styrke vår stab og søker derfor etter:

2 stk Serviceteknikere/servicemontør

Til denne stillingen ønsker vi personer med erfaring fra ventilasjonsbransjen som servicetekniker / servicemontør. Bedriften har fokus på opplæring og etterutdanning av ansatte for å kunne betjene våre kunder på en til enhver tid tilfredsstillende måte.

For stillingen kreves det god ordenssans, evne til å samarbeide, god arbeidslyst og stå-på-humør. De vi ansetter må kunne arbeide selvstendig, beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig, samt ha generelt god datakunnskap, da vår arbeidsflyt administreres elektronisk. Søkeren må være bosatt i området grunnet eventuell vaktordning.

Bedriften kan tilby gode lønnsbetingelser, firmabil, pensjonsordning, osv.

Automasjonstekniker

Til denne stillingen ønsker vi en erfaren person med erfaring fra automatikk og styringssystemer for luftbehandlingsanlegg. Det er ønskelig med erfaring fra styringssystemer for byggautomatikk og SD-anlegg.

Aktuelle søkere må kunne modernisere automatikktavler, bytte ut komponenter i gamle tavler, feilsøke, bistå serviceteknikere etc. Kursing fra de enkelte leverandører av automatikk og komponenter vil bli gitt.

Den vi ansetter må kunne arbeide selvstendig og være løsningsorientert, beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig, samt ha generelt god datakunnskap, da vår arbeidsflyt administreres elektronisk.
Bedriften kan tilby gode lønnsbetingelser, firmabil, pensjonsordning, osv.

Generelt

For alle stillingene kreves det god ordenssans, evne til å samarbeide, god arbeidslyst og stå-på-humør.

Vi kan tilby et hektisk og trivelig miljø med gode betingelser for denne rette. Ta kontakt med daglig leder Kennet Østli for en uformell prat. Tlf: 907 33 770. Mail : kennet@kbs.no.

Søknad med attester og vitnemål sendes elektronisk til Klima og Byggservice AS og merkes med henholdsvis servicetekniker, servicemontør eller automasjonstekniker.