Stolt sponsor av Ski Hockey!

Det er viktig å gi støtte der man kan, og Ski Hockey gjør en kjempejobb for lokalmiljøet!

Diplom med takk fra Ski Hockey