Vi skal Miljøfyrtårnsertifiseres

Klima og Byggservice as er nå i avslutningsfasen i prosessen med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Kort sagt innebærer dette at vi vil få en offentlig bekreftelse på vår målsetning om å belaste miljøet minst mulig.  Fokusområdene er utslipp, forbruk/gjenbruk og arbeidsmiljø. Arbeidet med å bli sertifisert er utfordrende, men givende. Det har blitt gjennomført…

Les mer

Med fokus på service

Vårt endelige mål med ethvert oppdrag vi påtar oss er at både du som kunde og vi selv skal være fornøyd med arbeidet som blir levert. -Og dette er vi oss bevisst fra første dialog. Konsekvensen er at vi er ekstremt løsningsorienterte, alltid bestreber oss på å besitte riktig kunnskap, og setter vår ære i…

Les mer

Regin

Det er en del produsenter av automasjonsprodukter i markedet, og det kan ofte være vanskelig å vite hva som faktisk er bra. Klima og Byggservice har gjort en grundig analyse av de forskjellige produsentene, og konkludert med at svenske Regin skiller seg klart ut. Derfor samarbeider vi nært med de, og har også utdannet noen…

Les mer

Vi er registrert elvirksomhet!

Vi er nå blitt registrert elvirksomhet (tidligere autorisert elektroinstallatør), hvilket betyr at vi unngår underentreprenører når våre kunder har behov for denne typen bistand. I praksis betyr dette at vi nå har tillatelse til å prosjektere elektriske anlegg, utføre elektriske lavspenningsanlegg i boliger, kontorbygg, industri og/eller på maskiner, samt å reparere elektrisk utstyr (ikke registreringsplikt…

Les mer

Homepage Slide

Klima og Byggservice AS er autorisert leverandør av Regin i Norge. Regin er det beste styringsverktøyet for byggautomasjon som noensinne er produsert.

Les mer