Service på ventliasjonsanlegg

Service på ventilasjonsanlegg

Serviceavtaler og akutte utrykninger

Det løpende servicearbeidet etter at et anlegg er overlevert er vel så viktig som selve monteringen. Vi har et team med dedikerte mennesker som har har meget lang erfaring innenfor denne delen av bransjen. De har alle den gode breddekompetansen, men er i tillegg spesialister innenfor hvert sitt område. Ved å gjøre en grundig analyse sammen med kunden før vi drar ut på serviceoppdragene sikrer vi at vi alltid sender vedkommende som besitter den rette kunnskapen. Vi arbeider pro-aktivt, slik at vi f.eks ved akutt krise i et datarom har med oss portable kjøleanlegg for å sikre minimalt med problemer for kunden mens vi reparerer feil på hovedanlegget. Vi utfører service på

  • Ventilasjon
  • Automatikk
  • Kjøling
  • Varmeanlegg
  • SD-anlegg

KONTAKTSKJEMA

(Vi gjør oppmerksom på at vi kun arbeider mot bedriftsmarkedet og det offentlige.)

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please enter a subject.
Please type your message.