Vi i Klima og Byggservice AS har alltid vært klar over at vi representerer noe mer enn bare det å prosjektere et kjøleanlegg, eller montere ventilasjonsprodukter. Faktum er at vårt hovedfokus vel så mye ligger på kommunikasjon med, og forståelse av våre kunder, som på den rent tekniske utførelsen av arbeidet vi gjør.

Høy Servicegrad, høy pålitelighet og god oppfølging

Vårt endelige mål med ethvert oppdrag vi påtar oss er at både du som kunde og vi selv skal være fornøyd med arbeidet som blir levert. -Og dette er vi oss bevisst fra første dialog. Konsekvensen er at vi er ekstremt løsningsorienterte, alltid bestreber oss på å besitte riktig kunnskap, og setter vår ære i å levere det vi tilbyr innenfor de avtalte tids- og kostnadsrammene.

Vi kan eksempelvis illustrere dette med at vi forsøker å alltid sende en fagperson med riktig kompetanse når du trenger servicebistand, slik at utrykninger ikke må gjøres i flere etapper. Dette er bra for deg, og det er bra for oss. I vår bransje er det desverre slik i dag at noe så elementært som dette ikke kan tas for gitt.

En annen konsekvens det er verdt å trekke frem er vissheten du som kunde har om at du får det du forventer fra oss. Dette er noe man bare kan være sikker på ved å oppleve det selv, men ta gjerne kontakt med noen av våre eksisterende kunder for å få det verifisert. Tilbakemeldinger fra våre kunder bekrefter nemlig at vi i høy grad lykkes i å yte den servicen og represtentere den tryggheten vi mener våre kunder fortjener.

Våre serviceteknikere har for øvrig ikke provisjon på mersalg. Dette kan være verdt å merke seg, da det verserer mange historier om serviceteknikere som, på vegne av bedriften de er ansatt i, selger inn deler til kundene de har serviceavtale med. Kunden tror de trenger (reserve)delene fordi noe er defekt, når den virkelige årsaken er at serviceteknikeren vil ha provisjon på salget.

Kvalitet på produkter

Lang erfaring gjør at vi vet hvor skoen trykker. Vi vet hvilke produkter fra hvilke leverandører som holder mål, og vi vet også hvilke som ikke gjør det. Dermed kan du være viss på at utstyret vi overleverer gjør jobben det er satt til, kanskje lenger enn forventet. (Dette er ikke minst viktig på slitasjedeler!)

Kostnadseffektive

Som et resultat av vårt fokus på servicegrad og kvalitet er vi muligens ikke alltid billigst når det gjelder én frittstående jobb. -Men ser du på kostnadene over et lenger tidsrom vil du se at det skal mye til å måle seg med verdien av hva du har fått kontra hva du har betalt. Utstyret leverer som det skal fra første stund, og det slites langsommere.

Du har rett og slett fått det du forventet.

Ansvarsrett

Vi er sentral godkjent for ansvarsrett i tiltaksklasse 3 i prosjektering og utførelse av Ventilasjon- og klimainstallasjoner.

 

Kontakt oss dersom du har spørsmål angående ventilasjon eller annet relatert til byggautomasjon, varming, kjøling, montering, eller service.