Høyeste kredittrating

Diplom for AAA-rating sammenhengende i minst et år: