God ventilasjon holder dine medarbeidere friske

Bygning i glassfasade

Et godt inneklima er en forutsetning for et godt arbeidsmiljø. Under korona-krisen har vi dessuten for alvor fått satt fokus på viktigheten av god ventilasjon for å forebygge sykdom og virusspredning på arbeidsplassen. Vaksineringen mot viruset er heldigvis i gang, og vi håper at vi er på vei tilbake til en friere hverdag uten utallige…

Les mer

Er det på tide å oppgradere ventilasjonsaggregatet?

Ventilasjonsanlegg

Ventilasjonsaggregatet er selve kjernen i ventilasjonsanlegget. Her sitter blant annet vifter, filter, varmegjenvinner og ofte et varme- eller kjølebatteri, og det er her inne vi jobber når vi utfører service og filterskift på anlegget. Et ventilasjonsaggregat har en forventet levetid på omtrent 25 år. Dersom ditt aggregat nærmer seg denne alderen, eller dere har problemer…

Les mer

Høyeste kredittrating

Diplom for AAA-rating sammenhengende i minst et år:

Les mer

Koronavirus og ventilasjonsfilter

KBS baserer sine tiltak på råd og veiledninger fra helsemyndighetene. Folkehelseinstituttet (FHI) sier følgende om hvordan covid-19 (det foreliggende koronaviruset) smitter: «Smittemåten for covid-19 er hovedsakelig dråpe- og kontaktsmitte som for andre koronavirus.» Og videre «Når en syk eller smittet person snakker, men spesielt hoster eller nyser, slynges dråper med smittestoff ut i luften. Personer…

Les mer

KBS med sentral godkjenning

Vi er nå et sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven. Følgende godkjenninger er på plass: Prosjektering av Ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3 Utførelse av Ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3 Hva er sentral godkjenning? Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver et foretaks seriøsitet og faglige kompetanse. Sentral…

Les mer

En anerkjennelse vi er stolte av!

Det er alltid hyggelig å bli sett når man gjør en god jobb. Her et diplom som beviser bedriftens troverdighet og gir anerkjennelse for måten den har forvaltet verdiene i inneværende år. Takk! Vi skal gjøre vårt ytterste for å bli enda bedre i fremtiden!

Les mer

Vi er resertifisert som Miljøfyrtårn for tre nye år!

Å være Miljøfyrtårn er en sertifisering som må fornyes hvert tredje år. Vi gikk gjennom denne prosessen tidligere i vår, og ble resertifisert i mai. Det har vært positivt for KBS å ha denne sertifiseringen, både når det gjelder arbeidsmiljø og nærmiljø. Vi ser derfor frem til å fortsette med pliktene det innebærer å være…

Les mer

KBS: Gaselle-bedrift i 2015

Nær sagt i år igjen er Klima og Byggservice blant de få (2449) norske bedriftene som kan kalle seg Gaselle-bedrift. Forutsetningene er som følger: Bedriften må de siste fire år ha omsetning på over én million kroner. levert godkjente regnskaper. minst doblet omsetningen. positivt samlet driftsresultat. omsetningsvekst hvert år. Vi benytter anledningen til å takke…

Les mer