Kennet Østli har tatt kurs i energimerking

Kurset, som heter Energivurdering av Tekniske Anlegg (Ventilasjon, Kjøl og Kjele) hadde følgende innhold:

Dette kurset legger vekt på innsikt og bevisste valg knyttet til å kunne foreta energivurdering av et teknisk anlegg i bygg iht myndighetenes krav. Forberedende arbeid med registrering av grunndata, etablering av målepunkter samt foreta inspeksjon og identifisering av vanlige feil og mangler samt hvordan utføre målinger er gjennomgående i kurset. Rådgivning til kunde og rapportering er sentrale elementer i kurset.

Kursbeviset kan ses her.