Kim Aasheim har tatt kurs i innregulering

Kurset omhandlet følgende temaer:

  • Generell bruk av TA -SCOPE innreguleringsinstrument
  • Statiske innreguleringsventiler (STAD/F)
  • Moduloppbygging/ventilplassering
  • Innreguleringsmetoden TA-Balance
  • Innregulering med STAP differansetrykkregulator

Kursbeviset kan ses her.