Koronavirus og ventilasjonsfilter

KBS baserer sine tiltak på råd og veiledninger fra helsemyndighetene.

Folkehelseinstituttet (FHI) sier følgende om hvordan covid-19 (det foreliggende koronaviruset) smitter:

«Smittemåten for covid-19 er hovedsakelig dråpe- og kontaktsmitte som for andre koronavirus.»

Og videre

«Når en syk eller smittet person snakker, men spesielt hoster eller nyser, slynges dråper med smittestoff ut i luften. Personer som står i nærheten vil kunne puste inn luft med smittestoffer i, eller få smittestoff på ansikt eller hender og deretter videre til munn, nese eller øyne. Dråpene vil, om de ikke treffer noen eller noe, oftest falle ned på bakken innen en meter fra den som hoster/nyser.»

Det er, ifølge FHI, uvisst hvor lenge viruset overlever på en gitt flate. Det kan variere fra noen få timer til noen få døgn avhengig av parametere som temperatur, fuktighet, m.m.

En annen smittemåte som kan gjelde luftveisinfeksjoner er luftsmitte – dette gjelder altså ikke covid-19 viruset.

Om luftsmitte sier FHI følgende:

«Ved noen luftveisinfeksjoner har smittestoffet egenskaper som gjør at det inntar en så liten størrelse at det holder seg svevende i luften og fraktes over lenger avstander. Dette kalles luftsmitte, og gjør smittestoffet mer smittsomt.»

Ettersom covid-19 ikke spres som luftsmitte, er sannsynligheten for at bruk av ventilasjonsanlegg vil påvirke smittefaren lav.

I forbindelse med utbruddet av koronaviruset har bransjeorganisasjonen VKE fått flere henvendelser om hvordan de som arbeider med service, vedlikehold og skifte av luftfiltre skal forholde seg.

13 Mar 2020
Når det gjelder luftfiltre for allmenn ventilasjon gjelder vanlige rutiner, prosedyrer og forhåndsregler ved skifte. Har det vært en smittebærer i lokalet er smittefaren størst ved nærkontakt og dråpesmitte, skriver VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi på sine hjemmesider.

  • Fraluft og avluft i ventilasjonsanlegg er generelt ikke regnet som en smittebærer for det nye koronaviruset. Det anbefales generelt at de som arbeider med filterskifte benytter engangskjeledress, munnbind/støvmaske og hansker.
  • Avtrekksluft fra sykehus, laboratorium, isolater o.l. har derimot større risiko for å bidra til spredning av virus og det må derfor i slike tilfeller være på plass gode rutiner, utstyr og verktøy. Her er god opplæring, trening og kompetanse viktig for alle involverte.
  • For å hindre at det frigjøres uønskede og skadelige forurensninger for operatør, brukere av bygget og miljøet ved skifte av luftfilter har VKE publisert en anbefaling med generelle retningslinjer. Anbefalingen er utarbeidet i samarbeid med VKEs filterleverandører Camfil Norge, Interfil, Swegon og Systemair.

Last ned anbefalingen her

Det skal jevnlig skiftes luftfilter for tilluft og avluft i ventilasjonsanlegg, for eksempel hver 6. eller 12. måned. VKE anbefaler å kun benytte luftfiltre fra seriøse filterleverandører som kan dokumentere luftfilterets klassifisering (EN-ISO 16890), egenskaper og sertifikater.