Er det på tide å oppgradere ventilasjonsaggregatet?

Ventilasjonsanlegg

Ventilasjonsaggregatet er selve kjernen i ventilasjonsanlegget. Her sitter blant annet vifter, filter, varmegjenvinner og ofte et varme- eller kjølebatteri, og det er her inne vi jobber når vi utfører service og filterskift på anlegget.

Et ventilasjonsaggregat har en forventet levetid på omtrent 25 år. Dersom ditt aggregat nærmer seg denne alderen, eller dere har problemer med dårlig luftkvalitet eller støy fra ventilasjonsanlegget, kan det være på tide å oppgradere aggregatet.

Utdatert ventilasjonssystem gir dårlig inneklima

Dårlig inneklima er et reelt problem på mange norske arbeidsplasser, for eksempel på skoler, barnehager, treningssentre eller i kontorbygg. Årsaken vil i mange tilfeller være et underdimensjonert eller utdatert ventilasjonssystem. Løsningen på problemet kan være å bytte ut ventilasjonsaggregatet. Selv om det kan være kostbart, er det flere fordeler med å oppgradere aggregatet til en nyere modell. Et nytt aggregat vil naturligvis alltid yte bedre enn et som allerede har vært i funksjon over lengre tid.

Vi leverer aggregater fra kvalitetsforhandlere, som oppfyller dagens krav til blant annet varmegjenvinning, lydnivå og luftkvalitet i næringsbygg. Nyere teknologi gjør at moderne aggregater renser luften bedre enn de som ble utviklet for 10 år siden. Dessuten er produktutvalget bredere og valgmulighetene flere, slik at du i større grad kan få et aggregat tilpasset deres lokaler.

Nytt aggregat kan gi kostnadsbesparelser

Noe alle virksomheter har til felles, er et ønske om å holde kostnadsnivået nede. Vedlikehold av ventilasjonsanlegget er et innsparende tiltak som også er en investering i de ansattes helse og bedriftens produktivitet.

Å spare energi er et viktig fokusområde hos våre leverandører. Den mest miljøvennlige energien er tross alt den som aldri brukes i det hele tatt. Et ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning sparer energi fordi det kan gjenbruke opptil 90 % av varmen i luften som erstattes. Dermed tilfredsstilles også kravene til varmegjenvinning i TEK17. Med et behovsstyrt ventilasjonssystem kan energibruken knyttet til ventilasjon nærmest halveres, uten at det går utover luftkvaliteten innendørs. Styringen kan være automatisert eller den kan være manuell, med bruk av bevegelsesdetektorer, bryter eller tidsinnstilling.

Regelmessig filterskift øker levetiden på aggregatet

Det er flere grep du kan ta for å øke levetiden på ventilasjonsaggregatet. Regelmessig service og filterskift er noen av disse. Ikke bare senker det livsløpskostnadene på ventilasjonsanlegget, men det gjør også at du får full effekt av anlegget ditt gjennom hele dets levetid. Når ventilasjonsfilteret begynner å tette seg, må anlegget jobbe hardere for å utføre sine prosesser. Dermed vil det også bruke mer energi for å filtrere luft av samme kvalitet som tidligere.

Grunner til å skifte filter regelmessig:

  • bedre luftkvalitet
  • lengre levetid på anlegget
  • lavere energiforbruk

Har du en serviceavtale hos oss, slipper du å tenke på at filteret burde skiftes eller å planlegge vedlikehold. Det tar vi oss av! Les mer om fordelene med en serviceavtale her.

Vi hjelper deg med å optimalisere ventilasjonsanlegget

Dersom du merker at deres ventilasjonsanlegg ikke lenger fungerer optimalt, anbefaler vi alltid at du tar kontakt med oss. Det er ikke sikkert at hele aggregatet må byttes ut – ofte vil en rens eller utskiftning av deler eller filter få ytelsen tilbake til et tilfredsstillende nivå. Uansett hjelper vi deg med å legge en plan for hvordan du kan optimalisere inneklimaet og arbeidsforholdene i deres lokaler.

Ta kontakt med oss ved å sende oss en e-post, ringe oss på telefon 489 99 440 eller ved å skrive til oss i kontaktskjemaet her.