Så er vi endelig Miljøfyrtårn-sertifisert!

Etter en omfattende prosess, som har strukket seg over ni måneder, og som har involvert alle i bedriften i større eller mindre grad, har vi nå fått overrakt bekreftelsen fra ordføreren i Oppegård. Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert!

Diplom for Miljøfyrtårnsertifisering

Nå er det ikke slik at arbeidet er over med dette. Fokus for oss fremover, utover vanlig forretningsdrift, vil være å hele tiden sette mindre miljøavtrykk enn hva vi har gjort tidligere. Dette omfatter bl. annet områdene drivstoff, papiravfall, restavfall, bygningsmessig energiforbruk, arbeidsmiljø og farlig avfall. Vi håper at konsekvensen vil bidra positivt til både miljøet og driften!

Vi har satt i gang med mange konkrete tiltak, både store og små. Eksemplene spenner fra dialog med eier av kontorbygget om energisparende tiltak til tosidig utskrift så sant det er hensiktsmessig. Analysen vi gjorde av kjøremønsteret til hver enkelt av oss var også en øyenåpner. Målsetningen vår nå er at vi i løpet av året skal bruke i gjennomsnitt 10 % mindre drivstoff per kjørte kilometer.

Veien til sertifisering og arbeidet videre kan man for øvrig lese mer om i denne nedlastbare pdf’en fra miljøfyrtårn.no.