Vi er registrert i Startbank!

Klima og Byggservice AS er naturligvis registrert i Startbank. Beskrivelsen under er hentet fra hjemmesiden deres.

StartBANK er et leverandørregister for bygg- og anleggsnæringen, og ble etablert i tett samarbeid med Byggenæringens Landsforening (BNL) og offentlige myndigheter som et ledd i prosjektet «Seriøsitet i byggenæringen. Formålet med registeret er å sikre bransjen seriøse samarbeidspartnere som kan konkurrere på like vilkår, i tillegg til at ordningen er ressursbesparende for alle parter. Leverandørene blir vurdert på grunnlag av på forhånd fastlagte, objektive godkjenningskriterier. Oppdragsgivere kan ved behov stille tilleggskrav til leverandører ved utvelgelsen for ulike typer oppdrag. 

StartBANK driftes av Achilles, som også driver kvalifikasjonsordninger for olje og gass, energi og transportsektoren.