Vi er resertifisert som Miljøfyrtårn for tre nye år!

Å være Miljøfyrtårn er en sertifisering som må fornyes hvert tredje år.
Vi gikk gjennom denne prosessen tidligere i vår, og ble resertifisert i mai.

Det har vært positivt for KBS å ha denne sertifiseringen, både når det gjelder arbeidsmiljø og nærmiljø. Vi ser derfor frem til å fortsette med pliktene det innebærer å være Miljøfyrtårn de kommende år!