God ventilasjon holder dine medarbeidere friske

Bygning med glassfasade

Et godt inneklima er en forutsetning for et godt arbeidsmiljø. Under korona-krisen har vi dessuten for alvor fått satt fokus på viktigheten av god ventilasjon for å forebygge sykdom og virusspredning på arbeidsplassen.

Vaksineringen mot viruset er heldigvis i gang, og vi håper at vi er på vei tilbake til en friere hverdag uten utallige smitteverntiltak. Samtidig er det viktig å ta med seg lærdom fra det siste året. Ved å prioritere vedlikehold av ventilasjonsanlegget i bedriftslokalene, kan du som arbeidsgiver ivareta dine ansattes helse og beskytte dem mot smittestoffer mens de er på jobb.

God ventilasjon gir trygge, gode arbeidsforhold

Som arbeidsgiver er du ansvarlig for å sikre at arbeidsklimaet er forsvarlig, og oppfyller de kravene som er nedtegnet i arbeidsmiljøloven. Et godt ventilasjonssystem er helt avgjørende for at dette skal etterleves. Det finnes imidlertid flere fordeler med god ventilasjon på arbeidsplassen, utover at det er lovpålagt. På arbeidsplasser der luftkvaliteten er god, er som regel produktiviteten og trivselen høyere. Samtidig er sykefraværet ofte lavere.

Selv om store deler av det norske folk nå tilbringer arbeidsdagene på hjemmekontor, er det også mange mennesker i samfunnskritiske stillinger som fortsatt møter på jobb utenfor hjemmet. For at disse skal kunne føle seg trygge mens de utfører arbeidet sitt er god ventilasjon et viktig smitteverntiltak.

Ventilasjon bidrar til å forhindre at virus sprer seg

Ventilasjonens rolle under pandemien har vært omdiskutert. Det har vært hevdet at aircondition-anlegg har bidratt til å spre smitte i lukkede lokaler i Kina. Her er det imidlertid viktig å skille mellom klimaanlegg som kun resirkulerer romluften og balanserte ventilasjonsanlegg som erstatter gammel luft med ny tilførsel av frisk luft.

Folkehelseinstituttet er blant de som har understreket viktigheten av god kvalitet på inneluften for å hindre at viruset sprer seg. Et ventilasjonsanlegg kan på ingen måte erstatte fysisk avstand som smitteverntiltak, men det er slik at risikoen for smitte anses som aller høyest i mindre og dårlig ventilerte rom. Her vil man ved å øke ventilasjonshastigheten kunne redusere sjansen for et de som oppholder seg i rommet skal inhalere infeksiøse partikler.

Les mer: «Koronavirus og ventilasjonsfilter».

Vedlikehold og service på ventilasjonsanlegget

Et dårlig vedlikeholdt ventilasjonsanlegg er som regel et dårlig fungerende anlegg. Når anlegget ikke vedlikeholdes, vil det med tiden ikke klare å rense luften tilstrekkelig. Samtidig vil anlegget kunne utgjøre en brannfare, og levetiden reduseres betraktelig.

Med et balansert ventilasjonsanlegg kan man selv styre luftmengder etter behov. Dette er den mest bærekraftige løsningen når det gjelder ventilasjon – enten det er for å forebygge smittespredning eller bare sørge for trivsel og velvære innendørs.

Trygt å la oss sjekke ventilasjonsanlegget

Under pandemien skal man være i kontakt med færrest mulig mennesker og dette er en anbefaling vi tar på alvor. Det er likevel helt trygt å få besøk av oss for service på ventilasjonsanlegget. Dette forutsetter naturligvis at både våre håndverkere og eventuelle ansatte hos dere som fysisk er til stede skal være friske og ikke i karantene. Vi tar strenge forholdsregler og følger råd og veiledninger fra helsemyndighetene. Det stoler vi også på at kundene våre gjør, slik at vi sammen kan gjøre vårt for å hindre spredning av viruset.

Kontakt oss for mer informasjon om våre koronatiltak

Enten du ønsker service på deres ventilasjonsanlegg eller vil vite hva vi gjør for å forebygge spredning av viruset, kan du ta kontakt med oss. Du når oss på telefon 489 99 440, e-post post@kbs.no eller du kan sende oss en melding i kontaktskjemaet her.