Klima og Byggservice er svært opptatt av HMS. Dette er naturlig, med tanke på bransjen vi opererer i.

På bakgrunn av dette er vi bl. annet sertifisert som Miljøfyrtårn, noe som involverer alle i bedriften, og som gir en uttalt målsetting om forbedret resultat ved forbedret miljø.

Fokus for oss, utover vanlig forretningsdrift, er å hele tiden sette mindre miljøavtrykk enn hva vi har gjort tidligere. Dette omfatter bl. annet områdene drivstoff, papiravfall, restavfall, bygningsmessig energiforbruk, arbeidsmiljø og farlig avfall.

I tillegg stiller vi krav til våre leverandører (Se eksempel her), og forsøker å veilede våre kunder.

Vi forventer at konsekvensen vil bidra positivt til både miljøet og driften!

Veien til sertifisering og arbeidet videre kan man for øvrig lese mer om i denne nedlastbare pdf'en fra miljøfyrtårn.no.